zsk.png

 

SPORTOVKY V 2019/20

ČAS: ST 14:30 - 15:30

CENA: 1300,- / POLOLETÍ

TRENÉR: VAŠEK

DRUŽINA (PRO VYZVEDÁVÁNÍ):
ZŠ Klíček
Donovalská 1863/44,
149 00 Praha 11

TĚLOCVIČNA:
Sokol Chodov
Starochodovská 521/53,
149 00 Praha 11

začínáme v týdnu od 7.10.2019

tréninky odpadají shodně s výukou na ZŠ


PŘIHLAŠTE SE VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE NÍŽE.
VÍCE INFORMACÍ OBDRŽÍTE E-MAILEM PO PŘIHLÁŠENÍ.

Jméno matky
Jméno matky
Jméno otce
Jméno otce
*
Souhlasím v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se shromažďováním, evidencí, úschovou, zpracováním shora uvedených osobních údajů a poskytnutí foto a video dokumentace za účely vedení členské základny, naplňování cílů, s tím souvisejícími činnostmi a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z cílů minimálně na dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou budu evidován. Přihlašuji se dobrovolně.